Een watertoren herbestemmen:

Voorkom sloop en verval van deze iconische monumenten

WT Rotsoord

WT Bressaat

WT Rotsoord

WT Hazerswoude

WT Middelburg

“Stap voor stap een droom realiseren”

Met ondersteuning van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft Domstad Architectuur deze website gemaakt om te inspireren en informeren over het herbestemmen van een watertoren. Hoewel ze allemaal net even anders zijn, zijn er ook overeenkomsten. Daarin schuilt de kracht, maar ook de complexiteit voor herontwikkeling:

  • Watertorens zijn beeld bepalend: daarmee is een herontwikkeling al snel van publiek belang voor de omgeving.
  • Watertorens zijn hoog en hebben een beperkte voetafdruk. Een trappenhuis en lift zijn al snel noodzakelijk, maar vaak een uitdaging vanwege de beperkte vloerafmetingen.
  • Watertorens zijn geen verblijfsgebouwen: een watertoren is gebouwd om water op te vangen, maar is niet geschikt voor mensen om langdurig in te verblijven. Denk daarbij aan tocht, vochtproblemen en gebrek aan daglicht.

Deze publiek geliefde bouwwerken zijn helaas te vaak bij eigenaren een blok aan het been. Sommigen zijn al meerdere keren van eigenaar gewisseld, omdat het niet lukt een nieuwe invulling te realiseren. Een goede voorlichting en voorbereiding op het prachtige avontuur om een watertoren te verbouwen is daarom essentieel. Graag helpen wij daarom een handje om verval en sloop van deze unieke monumenten tegen te gaan.

Herontwikkeling van watertorens en het architectonisch behoud van dit cultureel erfgoed ligt in handen van voornamelijk particulieren. Deze groep is meestal niet thuis in de regelgeving en ontbeert de expertise om de bouwkundige ingrepen, kosten, problemen en risico’s voldoende in te schatten. Daarom heeft het stimuleringsfonds Domstad Architectuur opdracht gegeven deze informatie inzichtelijk en begrijpelijk online te presenteren